heat capacity

heat capacity
molinė šiluma statusas T sritis chemija apibrėžtis Šilumos kiekis, kurį reikia suteikti 1 moliui medžiagos, kad jos temperatūra pakiltų 1 K. atitikmenys: angl. heat capacity; molar heat rus. мольная теплоемкость; мольная теплота; молярная теплоемкость

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • heat capacity — n the quantity of heat required to raise the temperature of a body one degree called also thermal capacity * * * the amount of heat required to raise the temperature of a specific quantity of a substance by one degree Celsius. Symbol C (Cp at… …   Medical dictionary

  • heat capacity — n. the amount of heat required to raise the temperature of a substance or system one degree, usually expressed in calories per degree Celsius …   English World dictionary

  • Heat capacity — Thermodynamics …   Wikipedia

  • heat capacity — Thermodynam. the heat required to raise the temperature of a substance one degree. Cf. specific heat. [1900 05] * * * Ratio of heat absorbed by a material to the change in temperature. It is usually expressed as calories per degree in terms of… …   Universalium

  • Heat capacity —   The amount of heat necessary to raise the temperature of a given mass one degree. Heat capacity may be calculated by multiplying the mass by the specific heat.   California Energy Comission. Dictionary of Energy Terms …   Energy terms

  • heat capacity — šiluminė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos kiekiui, kuris suteiktas tam tikrai sistemai jos temperatūrą padidina 1 K, t. y. C = dQ/dT; čia C – šiluminė talpa, dQ – sistemai… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • heat capacity — šiluminė talpa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. calorific capacity; heat capacity; thermal capacity vok. Wärmeaufnahmefähigkeit, f; Wärmeaufnahmevermögen, n; Wärmekapazität, f rus. теплоёмкость, f pranc. capacité calorifique, f;… …   Fizikos terminų žodynas

  • heat capacity — šiluminė talpa statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos kiekiui, kurio reikia sistemai arba medžiagai, kad jos temperatūra pakiltų vienu laipsniu. Matavimo vienetas – J/K. atitikmenys: angl. heat… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • heat capacity — šiluminė talpa statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos kiekiui, kurio reikia sistemai arba medžiagai, kad jos temperatūra pakiltų vienu laipsniu. Matavimo vienetas – J/K. atitikmenys: angl. heat capacity;… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Heat capacity rate — The heat capacity rate is heat transfer terminology used in thermodynamics and different forms of engineering denoting the ability of a fluid to resist change in temperature as heat transfer occurs. It is typically denoted as C, listed from… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”